Trang chủ | Liên hệ  
 
THÔNG BÁO

DANH SÁCH DỰ KIẾN XÉT TỐT NGHIỆP BỔ SUNG K46 VÀ KHÓA CŨ ĐỢT THÁNG 12/2014

Danh sách dự kiến xét tốt nghiệp bổ sung K46 và khóa cũ đợt tháng 12/2014

 
QUYẾT ĐỊNH

Về việc xóa tên các sinh viên ở chương trình đào tạo thứ 2 K17, K18

Danh sách xóa tên sinh viên K17, K18

Lưu ý: Sinh viên có thắc mắc gì xin gửi ý kiến phản hồi về phòng Quản lý đào tạo, phòng số 1, nhà U2

 
                                                           THÔNG BÁO

1-LỊCH THU HỌC PHÍ KỲ 2 NH 2014-2015 TỪ NGÀY 09 ĐẾN 31/3/2015 (RIÊNG THU HỌC PHÍ 02 LỚP CHẤT LƯỢNG CAO THU TẠI PHÒNG KHTC) KHOA H VÀ D NHẮC SINH VIÊN ĐẾN PHÒNG SỐ 1 NHÀ U1 ĐỂ NỘP HỌC PHÍ ĐÀO TẠO THEO CHẤT LƯỢNG CAO.

2-THU HỌC PHÍ NỢ CŨ (KỲ 1 NH 14-15) TẠI PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH (SINH VIÊN NỘP TIỀN PHẢI RÕ LÝ DO NỘP MUỘN HỌC PHÍ TỪ CÁC KHOA)
                                                                                                           PHÒNG KHTC

 
QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho dừng học các sinh viên ở chương trình đào tạo thứ 2

Văn bản quyết định
Danh sách xóa tên sinh viên chương trình 2 khóa 14, 15 

 
THÔNG BÁO

Lịch thi chính thức học kỳ II năm học 2014 - 2015

Chi tiết lịch thi chính thức học kỳ II năm học 2014 - 2015

Chú ý:
Sinh viên hoãn thi kỳ trước hoặc bị trùng lịch thi, muốn đăng ký thi hoặc đổi lịch thi bị trùng phải làm đơn theo mẫu nộp tại phòng QLĐT (Phòng 12-U1) thời gian nộp đơn từ ngày 16/03/2015 đến 16h30 ngày 15/04/2015. Quá thời hạn nêu trên nhà trường sẽ không giải quyết
Mẫu đơn xin đăng ký thi học phần

 
THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi lần 2 học kỳ II năm học 2014 - 2015 dành cho sinh viên cao đẳng

Hướng dẫn đăng ký thi lần 2 học kỳ II năm học 2014 - 2015
Lịch thi lần 2 học kỳ II năm học 2014 - 2015 

 
THÔNG BÁO

Danh sách sinh viên được cấp và không được cấp chứng chỉ GDQP K47 và CĐ 16 Sinh viên kiểm tra lại các thông tin của mình. Nếu có sai sót phản ánh cho Phòng Quản lý Đào tạo (phòng số 1 nhà U2) theo mẫu trên trang dangky.vcu.edu.vn. Thời gian phản ánh đến hết ngày 06/03/2015.

Danh sách sinh viên không có chứng chỉ GDQP K47, CD16
Danh sách sinh viên có chứng chỉ GDQP K47, CD16 
 

 
THÔNG BÁO

Danh sách sinh viên xét cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất Khóa 47, Cao đẳng 16 và Khóa trước xét cùng. Sinh viên xem nếu có sai sót về Họ và Tên, Ngày sinh, điểm các học phần Giáo dục thể chất, Hạng cấp chứng chỉ GDTC phản ánh cho phòng Quản lý đào tạo Phòng 1 Nhà U2 trước 16h00 ngày 20/03/2015.

Danh sách xét cấp GDTC K47, CD16 và khóa cũ 
 

 
THÔNG BÁO

KẾT QUẢ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG K49 VÀ KHÓA CŨ.

Danh sách 01
Danh sách 02 

 
THÔNG BÁO

Lịch đăng ký học phần “Kỹ năng tiếng Anh 1.6” đối với K47, CĐ16 và các khóa cũ
Thời gian từ 8h00 ngày 05/02/2015 đến 16h30 ngày 05/02/2015

 
THÔNG BÁO

Về việc mở lớp “Kỹ năng tiếng Anh 1.6”
Căn cứ vào nhu cầu học lại, học cải thiện điểm học phần “Kỹ năng tiếng Anh 1.6” của sinh viên, Nhà trường mở 1 lớp học phần trên cho sinh viên K47 trở về trước, xem chi tiết thông báo dưới đây:
Chi tiết thông báo. 

 
                                                           THÔNG BÁO

Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, sinh viên được nghỉ học từ thứ 4 ngày 11/02/2015
(23 tháng chạp năm Giáp Ngọ) đến hết thứ 6 ngày 27/02/2015 (09 tháng Giêng năm Ất Mùi).
Thứ bảy và chủ nhật (07, 08/02/2015), đề nghị tất cả các sinh viên đi học bù lần lượt theo thời khóa biểu của hai ngày thứ 5 và thứ sáu (26, 27/02/2015).
Chú ý: Sinh viên khóa 47N sẽ bắt đầu học các học phần chuyên môn vào ngày 07, 08/02/2015 theo thời khóa biểu của 2 ngày 26,27/02/2015

 
                                                           THÔNG BÁO

Thời gian đăng ký rút bớt tuần 3,4: Từ ngày 26/01/2015 đến hết ngày 06/02/2015.


 
THÔNG BÁO

Dưới đây là kết quả học tập giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng K47, CĐ 16 sau khi đã điều chỉnh những đề nghị sửa chữa của sinh viên. Đề nghị sinh viên kiểm tra lại các thông tin của mình. Nếu còn sai sót phản ánh cho Phòng Quản lý Đào tạo (phòng số 1 nhà U2)

Kết quả GDTC&GDQP K47, CD16 

 
THÔNG BÁO

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐƯỢC XÉT TỐT NGHIỆP
VÌ KHÔNG ĐÓNG HỌC PHÍ, KHÔNG CÓ ĐƠN XIN XÉT TỐT NGHIỆP
ĐẠI HỌC CHÍNH QUY K46 TRỞ VỀ TRƯỚC.

Danh sách chi tiết
Mẫu đơn xin xét tốt nghiệp 

 
THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi lần 2 học kỳ I và thi lần 1, 2 học kỳ II năm học 2014 - 2015 dành cho sinh viên cao đẳng

Hướng dẫn đăng ký thi lần 2 học kỳ I năm học 2014 - 2015
Hướng dẫn đăng ký thi lần 2 học kỳ II năm học 2014 - 2015
Lịch thi lần 2 học kỳ I năm học 2014 - 2015 

 
THÔNG BÁO

Về việc tổ chức các lớp học phần giáo dục thể chất cho sinh viên các khoá thuộc nhóm sức khoẻ đặc biệt

Chi tiết thông báo 

 
THÔNG BÁO

V/v cho sinh viên K47, CĐ16 và khóa cũ đi thực tập tốt nghiệp được học lại 3 tín chỉ

Chi tiết thông báo và mẫu đơn kèm theo 

 
                                                           THÔNG BÁO

Thời gian đăng ký bổ sung tuần 1,2:
Từ 8h00phút ngày 12/01/2015 đến 16h30phút ngày 23/01/2015.

Ghi chú:
- Sinh viên đã đạt từ điểm C trở lên không được đăng ký học cải thiện điểm học phần đó. Hệ thống sẽ tự động xóa những đăng ký này.
- Sinh viên xem kỹ thời khóa biểu học kỳ II năm học 2014 - 2015 và chương trình học của mình để lựa chọn lớp cho đúng.
- Sau khi đăng ký thành công, sinh viên xem lại lịch học học kỳ II của mình xem có hiển thị đầy đủ các lớp học phần đã đăng ký chưa và theo học cho đầy đủ.

 
THÔNG BÁO

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014 - 2015
Chi tiết thời khóa biểu

 
THÔNG BÁO

THỜI KHOÁ BIỂU CHƯƠNG TRÌNH THỨ 2 K17, 18 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014 - 2015 VÀ CÁC LỚP HỌC PHẦN KHÔNG MỞ

Chi tiết thời khóa biểu chương trình 2

 
THÔNG BÁO

V/v kiểm tra kết quả học tập giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng khóa 47&CĐ16

Chi tiết thông báo
Kết quả giáo dục thể chất K47 và CĐ16

 
THÔNG BÁO

V/v thực tập và làm tốt nghiệp bổ sung của K47, CĐ16 và khóa cũ

Chi tiết thông báo

 
THÔNG BÁO

THÔNG BÁO THAY ĐỔI HỘI TRƯỜNG THI VÀ NGÀY THI LỊCH THI ĐHCQ K47VB, 48ACBN, 49ITUSN, 50H5

Chi tiết thay đổi hội trường thi và ngày thi

 
THÔNG BÁO

Hướng dẫn đăng ký học tập học kỳ II năm học 2014 - 2015 cho sinh viên theo học chương trình thứ hai

Chi tiết hướng dẫn đăng ký học tập học kỳ II năm học 2014 - 2015 dành cho sinh viên theo học chương trình thứ 2

 
THÔNG BÁO

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUI CHƯƠNG TRÌNH THỨ 2

Chi tiết danh sách sinh viên

 
THÔNG BÁO

Thay đổi hình thức thi đối với hai lớp 1454FMGM0211 - Quản trị tài chính và 1455TMKT0211 - Tâm lý quản trị kinh doanh

Chi tiết thay đổi hình thức thi

 
THÔNG BÁO

Chương trình so sánh

Chương trình so sánh

 
THÔNG BÁO

Kế hoạch toàn khóa 48,49,50

Kế hoạch toàn khóa 48,49,50

 
THÔNG BÁO

Hướng dẫn đăng ký học tập học kỳ II năm học 2014 - 2015

Chi tiết hướng dẫn đăng ký học tập học kỳ II năm học 2014 - 2015

 
THÔNG BÁO

Lịch thi chính thức chương trình 2 học kỳ I năm học 2014 - 2015

Chi tiết lịch thi chính thức chương trình 2 học kỳ I năm học 2014 - 2015

 
THÔNG BÁO

Chào mừng tuần lễ kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20-11, đề nghị tất cả các sinh viên mặc trang phục lịch sự, gọn gàng và lên lớp theo đúng lịch học quy định của nhà trường


 

THÔNG BÁO
     Lịch đăng ký học tập học kỳ II năm học 2014 - 2015 

TT

KHÓA

THỜI GIAN ĐĂNG KÝ

1

K50

Từ 07h30 ngày 02/12/14 đến 16h30 ngày 04/12/14

2

K49

Từ 07h30 ngày 04/12/14 đến 16h30 ngày 06/12/14

3

K48

Từ 07h30 ngày 06/12/14 đến 16h30 ngày 08/12/14

4

K47& khóa cũ CĐ16& khóa cũ

Từ 07h30 ngày 08/12/14 đến 16h30 ngày 10/12/14

5

Chương trình 2 K17

Từ 07h30 ngày 11/12/14 đến 16h30 ngày 13/12/14


Lịch đăng ký học tập HKII năm học 2014 - 2015

 
THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CHƯƠNG TRÌNH THỨ 2

Chi tiết thông báo về việc đăng ký học đại học chính quy chương trình thứ 2

 
THÔNG BÁO

Điều chỉnh lịch thi học kỳ I năm học 2014 - 2015
đối với lớp Thị trường chứng khoán 1.2 (1451BKSC0122 - 2TC)

Chi tiết điều chỉnh lịch thi lớp 1451BKSC0122.

 
THÔNG BÁO

Lịch thi chính thức học kỳ I năm học 2014 - 2015

Chi tiết lịch thi chính thức học kì I năm học 2014 - 2015

 
THÔNG BÁO

Từ 01/11/14 đến 31/03/2015, giờ lên lớp giảng dạy theo lịch thời gian “giờ mùa đông”, đề nghị sinh viên lên lớp theo đúng giờ qui định.
                Tiết    Giờ mùa hè(01/4-31/10)   Giờ mùa đông(1/11-31/3)
   1            6h45 - 7h35                      7h00 - 7h50
   2            7h40 - 8h30                      7h55 - 8h45
   3            8h40 - 9h30                      8h55 - 9h45
     4           9h40 - 10h30                     9h55 - 10h45
       5           10h35 - 11h25                   10h50 - 11h40

          Tiết          Giờ mùa hè(1/4-31/10)          Giờ mùa đông(1/11-31/3)
6                    13h00 - 13h50                      13h00 - 13h50
7                    13h55 - 14h45                      13h55 - 14h45
8                    14h55 - 15h45                      14h55 - 15h45
       9                   15h55 - 16h45                      15h55 - 16h45        
  10                  16h50 - 17h40                      16h50 - 17h50    


 
THÔNG BÁO

Lịch thi dự kiến học kỳ I năm học 2014 - 2015

Chi tiết lịch thi dự kiến học kì I năm học 2014 - 2015

Chú ý: Sinh viên ĐH, CĐCQ các khóa xem Lịch thi dự kiến học kỳ 1 năm học 2014 - 2015, nếu có vấn đề gì thắc mắc đề nghị phản ánh đến Phòng Quản lý đào tạo tại Phòng số 1 - Nhà U2 ( từ ngày 13/10/2014 đến ngày 23/10/2014 ).

 
PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH THÔNG BÁO

LỊCH THU HỌC PHÍ CỦA SINH VIÊN CHÍNH QUY KỲ 1(2014-2015)
TỪ NGÀY 15/09/2014 ĐẾN NGÀY 30/09/2014

ĐỀ NGHỊ SINH VIÊN KHẨN TRƯƠNG NỘP TIỀN VÀO TÀI KHOẢN THEO THỜI GIAN TRÊN

CHÚ Ý: SINH VIÊN CHÚ Ý THEO QUI ĐỊNH CỦA NGÂN HÀNG NGOÀI SỐ TIỀN HỌC PHÍ PHẢI NỘP, TRONG TÀI KHOẢN PHẢI ĐẢM BẢO SỐ TIỀN TỐI THIỂU: 50.000 ĐỒNG DUY TRÌ TÀI KHOẢN + 22.000 ĐỒNG PHÍ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN/NĂM+33.000 ĐỒNG PHÍ THƯỜNG NIÊN ATM/NĂM
 
                                                                                                       
                                                                                          P KẾ HOẠCH-TÀI CHÍNH


 
THÔNG BÁO

Thời khóa biểu K49, 48, 47, CD16, thứ 7 (06/09/2014) học bù cho thời khóa biểu ngày thứ 2 (01/09/2014). Sinh viên chú ý đi học theo đúng học.


 
                                                           THÔNG BÁO

Thời khóa biểu K50 bắt đầu học từ 03/09/2014. Sinh viên chú ý đi học theo đúng lịch.


 
                                                           THÔNG BÁO

Thời gian đăng ký rút bớt tuần 3,4: Từ ngày 25/08/2014 đến hết ngày 05/09/2014.


 
                                                         THÔNG BÁO

                    V/v cho sinh viên đi thực tập và làm tốt nghiệp được học lại

Để tạo điều kiện cho sinh viên K46 & CĐ15 và khóa cũ đi thực tập và làm tốt nghiệp đợt 2 đủ điều kiện được xét tốt nghiệp, nhà trường cho phép các sinh viên này được đăng ký học các học phần còn nợ trong học kỳ 1 năm học 2014-2015:

- Số tín chỉ được học lại: tối đa 6 tín chỉ

- Thời gian đăng ký: Sinh viên đăng ký trên trang: 

http://dangky.vcu.edu.vn từ ngày 20/8/2014-22/8/2014.

 

Chi tiết thông báo và mẫu đơn đăng ký học lại các học phần không tổ chức trong học kỳ I 2014 - 2015

 
                                                           THÔNG BÁO

Thời gian đăng ký bổ sung tuần 1,2:
Từ ngày 11/08/2014 đến hết ngày 22/08/2014.

Ghi chú:
- Sinh viên đã đạt từ điểm C trở lên không được đăng ký học cải thiện điểm học phần đó.

 
THÔNG BÁO

Thời khóa biểu chương trình 2 K16,17 và các học phần không mở

Chi tiết thời khóa biểu chương trình 2 K16,17 và các học phần không mở

 
THÔNG BÁO

LỊCH DỰ KIẾN THI LẠI VÀ CẢI THIỆN ĐIỂM
CAO ĐẲNG 15,16 KỲ II NĂM HỌC 2013 - 2014

Chi tiết lịch thi lại, cải thiện điểm cao đẳng 15, 16

 
THÔNG BÁO

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THI LẠI, THI CẢI THIỆN ĐIỂM CĐ15,16 HỌC KÌ 2  NĂM HỌC 2013-2014 

Chi tiết hướng dẫn đăng ký thi lại, cải thiện điểm CĐ15, 16 học kỳ II năm học 2013 - 2014

 
THÔNG BÁO
Danh sách tốt nghiệp chính thức K46, CĐ15 và khóa cũ 

Danh sách tốt nghiệp chính thức K46, CĐ15 và khóa cũ

 
THÔNG BÁO
THU TIẾP ĐỢT 6 HỌC PHÍ SINH VIÊN CÒN NỢ
ĐẾN 12/6/2014 CỦA KỲ 2 NĂM HỌC (2013-2014)
TỪ NGÀY 12/6/2014 ĐẾN 29/6/2014
ĐỀ NGHỊ SINH VIÊN KHẨN TRƯƠNG NỘP TIỀN HỌC PHÍ 
                                                                                                       
                                                                                          P KẾ HOẠCH-TÀI CHÍNH
Danh sách sinh viên còn nợ học phí học kỳ II năm học 2013 - 2014

 
THÔNG BÁO
Lịch thi của chương trình thứ 2 học kỳ II năm học 2013 - 2014. 

Lịch thi chi tiết của chương trình thứ 2

 
THÔNG BÁO
Lịch bế giảng của sinh viên K46 và cao đẳng 15. 

Lịch bế giảng K46 và cao đẳng 15

 
THÔNG BÁO
V/v thực tập tốt nghiệp đợt 2 bổ sung của K46, CĐ15 và khóa cũ. 

Thông báo và đơn xin thực tập tốt nghiệp đợt 2 bổ sung của K46, CĐ15 và khóa cũ

 
THÔNG BÁO
Danh sách thiếu học phí và đơn xét tốt nghiệp của khóa cũ. 

Danh sách thiếu học phí và đơn xét tốt nghiệp của khóa cũ.

 
THÔNG BÁO
Mẫu đơn xin học lại dành cho K46, CĐ15 và các khóa trước

Mẫu đơn xin học lại

 
THÔNG BÁO
Danh sách dự kiến tốt nghiệp

Danh sách dự kiến tốt nghiệp K46, CĐ15 và khóa cũ

 
THÔNG BÁO
Do một số điều kiện thực tế của nhà trường không cho phép tổ chức học kì hè 2014. Vậy đề nghị sinh viên còn nợ học phần chủ động đăng ký học vào các lớp học phần mở trong
học kì 1 năm học 2014-2015 
THÔNG BÁO
Thay đổi lịch thi lớp học phần
Quản trị tác nghiệp thương mại quốc tế - 03TC - 1407ITOM0511
Từ ngày thi cũ 14/06/2014 sang ngày thi mới 18/06/2014 ca 01 hội trường G404


Lịch thi học kỳ II 2013 - 2014

 
THÔNG BÁO
CHƯƠNG TRÌNH HỌC SO SÁNH DÙNG CHO
ĐẠI HỌC CHÍNH QUI CHƯƠNG TRÌNH THỨ 2. 


Chương trình học so sánh

 
THÔNG BÁO
Kế hoạch toàn khóa K47, K48, K49, K50

Kế hoạch toàn khóa K47, K48, K49, K50

 
THÔNG BÁO

Sinh viên đăng ký học bổ sung không được phép đăng ký các học phần đã đạt điểm C trở lên. Hệ thống sẽ tự động xóa các đăng ký này.

 
THÔNG BÁO
Chương trình toàn khóa K46 và CĐ15.

Chương trình toàn khóa K46 và CĐ15

 
THÔNG BÁO
Chương trình K45 và CĐ14
Chương trình K45 và CĐ14

 
www.vcu.edu.vn  

Trang chủ | Liên hệ