Trang chủ | Liên hệ  
 
THÔNG BÁO

Kết quả giáo dục thể chất K49

Chi tiết thông báo và mẫu giấy sửa chữa sai sót
Chi tiết kết quả giáo dục thể chất K49

THÔNG BÁO

BẢNG ĐIỂM QPAN K51 VÀ KHÓA CŨ HỌC TẠI HÀ NAM VÀ ĐH THƯƠNG MẠI

Chi tiết bảng điểm

Ghi chú: Sinh viên kiểm tra thông tin (Họ và tên, ngày tháng năm sinh, Mã sinh viên, Nơi sinh, LHC, nếu có sai sót báo cho phòng QLĐT P110 nhà I trước ngày 22/09/2016
THÔNG BÁO

ĐÓNG LỚP HỌC PHẦN K52

Chi tiết các lớp đóng K52

THÔNG BÁO

THỜI KHOÁ BIỂU ĐẠI HỌC CHÍNH QUI K52

Thông báo kiểm tra thời khóa biểu và lớp học phần
Chi tiết thời khóa biểu K52

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CHƯƠNG TRÌNH THỨ 2

Chi tiết thông báo

                                                           THÔNG BÁO

Căn cứ vào nhu cầu học lại học phần "Toán rời rạc" của K48S và K49S, Nhà trường quyết định mở lớp học phần "1685FMAT1011" có thời khóa biểu học vào Thứ 3 tiết 11,12 tại V702 và Thứ 6 tiết 11,12 tại V702 thời gian từ 05/09/16 đến 21/11/16. Đề nghị những sinh viên có nhu cầu học lớp trên viết đơn xin học gửi Phòng Quản lý đào tạo (phòng số 12 nhà U1) chậm nhất ngày 01/09/2016.


 
THÔNG BÁO

Về việc tổ chức các lớp học phần giáo dục thể chất cho sinh viên các khoá thuộc nhóm sức khoẻ đặc biệt

Chi tiết thông báo

THÔNG BÁO

Sinh viên vào tài khoản của mình để xem lịch thi dự kiến
học kỳ I năm học 2016 - 2017

Ghi chú: Đây là LỊCH THI DỰ KIẾN ĐẠI HỌC CHÍNH QUI K49, 50, 51 . Nếu sinh viên kiểm tra bị trùng lịch thi hoặc phát hiện sai sót, phản ánh với Phòng Quản lý Đào tạo - Phòng 108 nhà I để kịp thời giải quyết.

                                                           THÔNG BÁO

Lịch đăng ký rút bớt tuần 3,4:
Từ 8h00 ngày 29/08/2016 đến 16h30 ngày 09/09/2016.


 
THÔNG BÁO

Thời khóa biểu K50, K51 lớp chất lượng cao học kỳ I năm học 2016 - 2017

Chi tiết thời khóa biểu

THÔNG BÁO

Danh sách đi thực tập dự kiến của sinh viên chương trình 2

Danh sách dự kiến

                                                           THÔNG BÁO

Lịch đăng ký bổ sung tuần 1,2:
Từ 8h00 ngày 15/08/2016 đến 16h30 ngày 26/08/2016.

Ghi chú:
- Sinh viên đã đạt từ điểm C trở lên không được đăng ký học cải thiện điểm học phần đó.

 
THÔNG BÁO

Sinh viên Khóa 49, 50, 51 học chính trị đầu năm từ ngày: 08/08-13/08/2016.

Chi tiết lịch học

THÔNG BÁO

Thay đổi thời gian và địa điểm nhận/ bàn giao sinh viên học QPAN K51

Chi tiết thông báo

THÔNG BÁO

Thời khóa biểu chương trình 1 học kỳ I năm học 2016 - 2017

Chi tiết thời khóa biểu

THÔNG BÁO

Thời khóa biểu chương trình 2 học kỳ I năm học 2016 - 2017

Chi tiết thời khóa biểu

THÔNG BÁO

LỊCH BẾ GIẢNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 48 VÀ K17 CT2

Chi tiết lịch bế giảng

THÔNG BÁO

(V/v: Bố trí ngày thi bù cho ngày 25/05/2016)

Chi tiết lịch thi

THÔNG BÁO
(V/v chuyển lớp học phần học kì 1(16-17)

Chi tiết thông báo

THÔNG BÁO
(V/v hoãn thi ngày 25/05/2016)

Ngày 25/05/2016 toàn trường hoãn thi

THÔNG BÁO

Thời khóa biểu K51 học Quốc phòng - An ninh tại Đại học Thương Mại

Chi tiết thời khóa biểu

THÔNG BÁO

Danh sách sinh viên K48 dự kiến tốt nghiệp

Ghi chú: SINH VIÊN CÓ PHẢN HỒI VỀ PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO U1 TRƯỚC 16H NGÀY 18/05/2016

Danh sách dự kiến

THÔNG BÁO

Danh sách sinh viên K48 làm đơn xin hoãn xét tốt nghiệp

Danh sách chi tiết

THÔNG BÁO

Thời khóa biểu dự kiến học kì 1 2016 - 2017

Thời khóa biểu dự kiến kỳ I 2016-2017

THÔNG BÁO

Tuần từ 9/5-13/5/2016:
-Thứ 5 (12/5/2016) sinh viên hệ đại học chính quy sẽ đi học theo thời khóa biểu thứ 2 (02/5/2016).
- Thứ 2, 3, 4 và thứ 6 sinh viên vẫn đi học theo thời khóa biểu bình thường


THÔNG BÁO
(V/v nghỉ lễ 30/4&1/5/2016)

Ngày 30/4 và 1/5/2016 (thứ 7 và chủ nhật): sinh viên nghỉ bù vào thứ 2 và thứ 3(02,03/05/2016)

THÔNG BÁO

Hướng dẫn đăng ký học kỳ I năm học 2016 - 2017

chi tiết hướng dẫn

THÔNG BÁO

Sinh viên K51 học nhanh các học phần với khóa trước chú ý xem kỹ lịch thi nếu học phần học nhanh bị trùng với lịch học Quốc Phòng phải làm đơn xin chuyển lớp học phần thi theo mẫu (giống trường hợp trùng lịch thi) nộp tại phòng 12 nhà U1

Mẫu đơn xin đăng ký thi học phần 2016

                                                   THÔNG BÁO 
                    NHÀ TRƯỜNG THÔNG BÁO THỜI GIAN THU HỌC PHÍ
                                   ĐỢT CUỐI KỲ 2 NĂM HỌC 2015-2016


THỜI GIAN THU: TỪ NGÀY 19/04/2016 ĐẾN 29/04/2016

ĐỀ NGHỊ CÁC KHOA THÔNG BÁO SINH VIÊN:
1- NỘP TIỀN HỌC PHÍ ĐÚNG THỜI GIAN TRÊN
2- MỘT SỐ SINH VIÊN K50, K51 (GỒM CẢ CÁC LỚP CHẤT LƯỢNG CAO)
CHƯA LÀM THẺ ATM ĐẾN NGÂN HÀNG BIDV CẦU GIẤY ĐỂ LÀM THẺ
THỦ TỤC KÈM THEO PHO TO CHỨNG MINH NHÂN DÂN
ĐỊA CHỈ: SỐ 247- CẦU GIẤY
3- KHI NỘP TIỀN SINH VIÊN CHÚ Ý NỘP THÊM CÁC KHOẢN PHÍ CỦA NGÂN HÀNG NHƯ SAU:
- PHÍ DUY TRÌ TÀI KHOẢN: 50.000 ĐỒNG
- PHÍ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN HÀNG NĂM : 22.000 ĐỒNG
- PHÍ THƯỜNG NIÊN THẺ ATM : 33.000 ĐỒNG


THÔNG BÁO
(V/v nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương)

Giỗ tổ Hùng Vương (10/03 Âm lịch vào thứ bảy ngày 16/04/2016): sinh viên nghỉ bù vào thứ 2 (18/04/2016)

THÔNG BÁO
     Lịch đăng ký học tập học kỳ I năm học 2016 - 2017 

TT

KHÓA

THỜI GIAN ĐĂNG KÝ

1

K51

Từ 07h30 ngày 04/05/16 đến 16h30 ngày 06/05/16

2

K50

Từ 07h30 ngày 06/05/16 đến 16h30 ngày 09/05/16

3

K49& khóa cũ

Từ 07h30 ngày 09/05/16 đến 16h30 ngày 11/05/16

Chương trình 2 K17, K18, K19

Từ 07h30 ngày 12/05/16 đến 16h30 ngày 14/05/16 
THÔNG BÁO
Sinh viên có nhu cầu làm đơn hoãn xét tốt nghiệp nộp tại phòng Đào tạo số 12 nhà U1 trước ngày 29/04/2016
Chi tiết thông báo

THÔNG BÁO

Sinh viên K48 xem danh sách dự kiến tốt nghiệp (chưa có khóa luận),có thắc mắc phản ánh tại phòng Quản lý đào tạo nhà U1 trước 14/04/2016.
Danh sách dự kiến K48

                                                   THÔNG BÁO 
                    NHÀ TRƯỜNG THÔNG BÁO THỜI GIAN THU HỌC PHÍ
       NHỮNG SINH VIÊN CHƯA NỘP HỌC PHÍ KỲ 2 NĂM HỌC 2015-2016


THỜI GIAN THU: TỪ NGÀY 28/03/2016 ĐẾN 08/04/2016

ĐỀ NGHỊ CÁC KHOA THÔNG BÁO SINH VIÊN:
1- NỘP TIỀN HỌC PHÍ ĐÚNG THỜI GIAN TRÊN
2- MỘT SỐ SINH VIÊN K50, K51 (GỒM CẢ CÁC LỚP CHẤT LƯỢNG CAO)
CHƯA LÀM THẺ ATM ĐẾN NGÂN HÀNG BIDV CẦU GIẤY ĐỂ LÀM THẺ
THỦ TỤC KÈM THEO PHO TO CHỨNG MINH NHÂN DÂN
ĐỊA CHỈ: SỐ 247- CẦU GIẤY
3- KHI NỘP TIỀN SINH VIÊN CHÚ Ý NỘP THÊM CÁC KHOẢN PHÍ CỦA NGÂN HÀNG NHƯ SAU:
- PHÍ DUY TRÌ TÀI KHOẢN: 50.000 ĐỒNG
- PHÍ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN HÀNG NĂM : 22.000 ĐỒNG
- PHÍ THƯỜNG NIÊN THẺ ATM : 33.000 ĐỒNG


THÔNG BÁO

LỊCH THI ĐẠI HỌC CHÍNH QUI K48, 49, 50, 51

VÀ CHƯƠNG TRÌNH 2 K17,18,19 Học kỳ 2 năm học 2015 - 2016

Ghi chú: Sinh viên hoãn thi kỳ trước, không nộp học phí đúng hạn hoặc bị trùng lịch thi, muốn đăng ký thi hoặc đổi lịch thi bị trùng phải làm đơn theo mẫu nộp tại phòng QLĐT (Phòng 12-U1) thời gian nộp đơn từ ngày 18/04/2016 đến 16h30 ngày 09/05/2016.
Quá thời hạn nêu trên nhà trường sẽ không giải quyết.

Chi tiết lịch thi học kỳ II năm học 2015 - 2016
Mẫu đơn xin đăng ký thi học phần 2016

THÔNG BÁO

THỜI GIAN THU HỌC PHÍ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
THỜI GIAN THU: TỪ NGÀY 01/03/2016 ĐẾN 18/03/2016
Chi tiết thông báo

THÔNG BÁO

THỜI KHÓA BIỂU HỌC PHẦN "TIẾNG ANH 4" MỞ THÊM LỚP BỔ SUNG

Xem thời khóa biểu chi tiết

                                                           THÔNG BÁO

Lịch đăng ký rút bớt tuần 3,4:
Từ 8h00 ngày 25/01/2016 đến 16h30 ngày 19/02/2016.

 
THÔNG BÁO
THÔNG BÁO MỞ LỚP "TIẾNG ANH 4"
Căn cứ vào nhu cầu học lại học phần "Tiếng Anh 4", Nhà trường dự kiến mở thêm một lớp học phần "Tiếng Anh 4" học vào thứ 4 tiết 3,4,5 thời gian từ tuần 22/02 đến 29/04/2016. Những sinh viên có nhu cầu học lại học phần trên nộp đơn tại Phòng Quản lý Đào tạo nhà U1 từ ngày 25/01 đến hết 29/01/2016. Nếu đủ số lượng đăng ký nhà trường sẽ mở lớp, đề nghị sinh viên đăng nhập vào tài khoản cá nhân xem thời khóa biểu chính thức vào thứ 2 ngày 22/2/2015


THÔNG BÁO
Phòng Quản lý Đào tạo thông báo lịch thi, hình thức thi của
các học phần HK 2(15-16)
Đây là lịch thi dự kiến để sinh viên biết được ngày thi; hình thức thi của các học phần để có kế hoạch học tập, ôn tập cho phù hợp; Lịch thi chính thức sinh viên sẽ xem tại tài khoản lịch thi cá nhân vào ngày 29/02/2016


Lịch thi dự kiến

THÔNG BÁO
(V/v nghỉ tết nguyên đán Bính Thân 2016)


Sinh viên được nghỉ Tết nguyên đán Bính Thân 2016 từ thứ 2 ngày 01/02/2016 (23 tháng Chạp năm Ất Mùi) đến hết thứ 6 ngày 12/02/2016 (05 tháng Giêng năm Bính Thân)THÔNG BÁO
Về việc tổ chức các lớp học phần giáo dục thể chất cho sinh viên các khoá thuộc nhóm sức khoẻ đặc biệt


Chi tiết thông báo

                                                           THÔNG BÁO

Sinh viên đại học chính quy K48 và khóa cũ nợ không quá 3 tín chỉ tính theo chương trình đào tạo của chuyên ngành có nhu cầu đi thực tập và làm tốt nghiệp bổ sung cùng với K48 đợt 1 làm đơn xin đi thực tập và làm tốt nghiệp có xác nhận của khoa quản lý và nộp cho phòng Quản lý đào tạo (phòng số 12 nhà U1) chậm nhất vào ngày 15/1/2016

 
                                                           THÔNG BÁO

Lịch đăng ký bổ sung tuần 1,2:
Từ 8h00 ngày 11/01/2016 đến 16h30 ngày 22/01/2016.

Ghi chú:
- Sinh viên đã đạt từ điểm C trở lên không được đăng ký học cải thiện điểm học phần đó.

 
THÔNG BÁO
Danh sách đi thực tập K48 và khóa cũ lần 1


Danh sách đi thực tập K48 và khóa cũ lần 1

QUYẾT ĐỊNH SỐ 880/QĐ-ĐHTM-QLĐT
Về việc cấp chứng chỉ GDTC cho sinh viên đại học chính quy khoá 48, CĐ 16 và khóa trước


Danh sách cấp chứng chỉ GDTC

THÔNG BÁO
1. DANH SÁCH SINH VIÊN XÉT CẤP CC GDTC K42, K43,K44, K45, K46. K47, K48; CĐ 14, CĐ 15, CĐ 16
2. DỰ KIẾN HỌP XÉT CẤP CHỨNG CHỈ VÀO NGÀY (31/12/2015)
3. SINH VIÊN XEM XÉT KẾT QUẢ GDTC NẾU CÓ SAI SÓT VỀ (HỌ VÀ TÊN; NGÀY THÁNG NĂM SINH; ĐIỂM ) PHẢN ÁNH VỀ PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO PHÒNG 108 NHÀ I TRƯỚC 16h00 ngày 04/01/2016


Danh sách dự kiến

THÔNG BÁO
Thời khóa biểu đại học chính quy K48, 49, 50, 51 học kỳ 2 năm học 2015 - 2016


Chi tiết thời khóa biểu

THÔNG BÁO
Thời khóa biểu chính thức các lớp chương trình thứ 2 học kỳ II năm học 2015 - 2016


Chi tiết thời khóa biểu

THÔNG BÁO
Đề nghị sinh viên K47 & khóa cũ đã đủ điều kiện xét tốt nghiệp và có nhu cầu xét tốt nghiệp cùng khóa 47 đợt 2 vào tháng 12/2015 khẩn trương nộp đơn xin xét tốt nghiệp (có xác nhận của chính quyền địa phương) cho phòng Quản lý đào tạo (phòng số 12 nhà U1) chậm nhất vào 11h00 ngày 15/12/2015


THÔNG BÁO 

DANH SÁCH ĐI THỰC TẬP CHƯƠNG TRÌNH THỨ 2 K17 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc cấp chứng chỉ GDTC cho sinh viên đại học chính quy khoá 48


Quyết định và danh sách kết quả thể dục K48

THÔNG BÁO
Về việc giảng dạy học phần Giáo dục Quốc phòng - An ninh năm học 2015 - 2016


Chi tiết thông báo
Đơn xin học quốc phòng - an ninh tại trường dành cho nhóm sức khỏe yếu

                                                           THÔNG BÁO

                                      DANH SÁCH ĐI THỰC TẬP K48 CHÍNH THỨC
                                      DANH SÁCH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐI THỰC TẬP K48


THÔNG BÁO
Thứ 4 (ngày 18/11/2015) các lớp học phần đại học chính quy được nghỉ học và học bù vào thứ 7 (ngày 21/11/2015). Đề nghị sinh viên đại học chính quy tuân thủ theo quy định của trường


THÔNG BÁO
     Lịch đăng ký học tập học kỳ II năm học 2015 - 2016 

TT

KHÓA

THỜI GIAN ĐĂNG KÝ

1

K51

Từ 06h30 ngày 16/11/15 đến 16h30 ngày 18/11/15

2

K50

Từ 06h30 ngày 18/11/15 đến 16h30 ngày 20/11/15

3

K49

Từ 06h30 ngày 20/11/15 đến 16h30 ngày 23/11/15

4

K48& khóa cũ

Từ 07h30 ngày 23/11/15 đến 16h30 ngày 25/11/15

Chương trình 2 K17, K18, K19

Từ 07h30 ngày 26/11/15 đến 16h30 ngày 28/11/15


Lịch đăng ký học tập HKII năm học 2015 - 2016
Hướng dẫn đăng ký học tập HKII năm học 2015 - 2016

 
QUYẾT ĐỊNH
V/v Ban hành Quy định mức thu học phí đối với các hệ đào tạo năm học 2015-2016


Chi tiết quyết định

THÔNG BÁO
KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ HỌC ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CHƯƠNG TRÌNH THỨ 2


Thông báo kết quả mở lớp chương trình thứ 2 K19

Danh sách K19

THÔNG BÁO
Từ ngày 03/11/2015, sinh viên có thể xem lịch thi học kì 1 (15-16) trên tài khoản sinh viên
 


THÔNG BÁO

Từ 01/11/15 đến 31/3/2016, giờ lên lớp giảng dạy theo lịch thời gian “giờ mùa đông”, đề nghị sinh viên lên lớp theo đúng giờ qui định.
                Tiết    Giờ mùa hè(01/4-31/10)   Giờ mùa đông(1/11-31/3)
   1            6h45 - 7h35                      7h00 - 7h50
   2            7h40 - 8h30                      7h55 - 8h45
   3            8h40 - 9h30                      8h55 - 9h45
     4           9h40 - 10h30                     9h55 - 10h45
       5           10h35 - 11h25                   10h50 - 11h40

          Tiết          Giờ mùa hè(1/4-31/10)          Giờ mùa đông(1/11-31/3)
6                    13h00 - 13h50                      13h00 - 13h50
7                    13h55 - 14h45                      13h55 - 14h45
8                    14h55 - 15h45                      14h55 - 15h45
       9                   15h55 - 16h45                      15h55 - 16h45        
  10                  16h50 - 17h40                      16h50 - 17h50    


 
THÔNG BÁO
Về việc tổ chức các lớp học phần giáo dục thể chất
cho sinh viên các khoá thuộc nhóm sức khoẻ đặc biệt


Chi tiết thông báo
DANH SÁCH SINH VIÊN K51 VÀ CÁC KHÓA TRƯỚC ĐƯỢC GIẢM YÊU CẦU CÁC HỌC PHẦN GDTC VÀ GDQP - AN NINH

THÔNG BÁO
DANH SÁCH SINH VIÊN K50 VÀ CÁC KHÓA TRƯỚC ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ GDQP


DANH SÁCH SINH VIÊN K50 VÀ CÁC KHÓA TRƯỚC ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ GDQP
THÔNG BÁO
Sinh viên K48 xem kết quả học tập giáo dục thể chất tại địa chỉ website: dangky.vcu.edu.vn hoặc www.vcu.edu.vn. Nếu có sai sót phản ánh cho Phòng Quản lý đào tạo (Phòng số 108 nhà I) theo mẫu trên trang dangky.vcu.edu.vn. Thời gian phản ánh đến 16h00 ngày 26 tháng 10 năm 2015

Mẫu sửa chữa sai sót GDTC&GDQP K48
Kiểm tra điểm và thông tin GDTC K48

THÔNG BÁO
Lịch thi HK 1(15-16) ĐHCQ K48,49,50,51 và Chương trình 2 K17,18


Lịch thi HK 1(15-16) ĐHCQ K48,49,50,51 và Chương trình 2 K17,18

Sinh viên hoãn thi kỳ trước hoặc bị trùng lịch thi, muốn đăng ký thi hoặc đổi lịch thi bị trùng phải làm đơn theo mẫu này nộp tại phòng QLĐT (Phòng 12-U1) thời gian nộp đơn từ ngày 02/11/2015 đến 16h30 ngày 23/11/2015. Quá thời hạn nêu trên nhà trường sẽ không giải quyết.

QUY ĐỊNH
Về việc thực tập và làm tốt nghiệp đối với đại học chính quy khoá 48
Năm học 2015 – 2016


Quy định thực tập và làm tốt nghiệp K48
NỘI DUNG CÔNG VIỆC, THỜI GIAN VÀ BỘ PHẬN TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THỰC TẬP VÀ LÀM TỐT NGHIỆP ĐỐI VỚI SINH VIÊN K48

THÔNG BÁO
Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp bổ sung đợt 1 tháng 09/2015 của sinh viên K47, CDD16 và khóa cũ


Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp bổ sung đợt 1 tháng 09/2015 của sinh viên K47, CDD16 và khóa cũ
Ghi chú: sinh viên có tên trong danh sách kiểm tra lại các thông tin. Nếu có sai sót phải phản ánh về phòng Quản lý đào tạo nhà U1 trước 16h ngày 02/10/2015


THÔNG BÁO
QĐ 555A ngày 09/09/2015 về việc cấp CC GDTC cho sv ĐHCQ K47, CĐ và khóa trước


QĐ 555A cap CCGDTC ký 09_09_2015 cho K47 và CĐ16 và khóa trước
Danh sách sinh viên theo QĐ 555A

                                                   THÔNG BÁO 
                    NHÀ TRƯỜNG THÔNG BÁO THỜI GIAN THU HỌC PHÍ
                                    KỲ 1 NĂM HỌC 2015-2016 NHƯ SAU


THỜI GIAN THU: TỪ NGÀY 22/9/2015 ĐẾN 09/10/2015
ĐỀ NGHỊ CÁC KHOA THÔNG BÁO SINH VIÊN:
1- NỘP TIỀN HỌC PHÍ ĐÚNG THỜI GIAN TRÊN
2- MỘT SỐ SINH VIÊN K51 CHƯA LÀM THẺ ATM ĐẾN NGÂN HÀNG BIDV CẦU GIẤY ĐỂ LÀM THẺ (KÈM THEO PHO TO CHỨNG MINH NHÂN DÂN) ĐỊA CHỈ: SỐ 247- CẦU GIẤY
3- KHI NỘP TIỀN SINH VIÊN CHÚ Ý NỘP THÊM CÁC KHOẢN PHÍ CỦA NGÂN HÀNG NHƯ SAU:
- PHÍ DUY TRÌ TÀI KHOẢN: 50.000 ĐỒNG
- PHÍ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN HÀNG NĂM : 22.000 ĐỒNG
- PHÍ THƯỜNG NIÊN THẺ ATM : 33.000 ĐỒNG

HƯỚNG DẪN THU HỌC PHÍ ĐỐI VỚI SINH VIÊN CHÍNH QUY HỌC KỲ I 2015 - 2016


THÔNG BÁO
KẾ HOẠCH TOÀN KHÓA K49, K50, K51


Kế hoạch toàn khóa K49,50,51

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CHƯƠNG TRÌNH THỨ 2


Thông báo mở lớp chương trình thứ 2

THÔNG BÁO
Thời khóa biểu K51


Thời khóa biểu K51

                                                           THÔNG BÁO

                                      GDTC K47 CD16 va khoa Cũ thang 09 nam 2015

Ghi chú:
- SINH VIÊN PHẢN ÁNH SAI SÓT VỀ PHÒNG QLĐT NHÀ I PHÒNG 108 TRƯỚC 09h NGÀY 14 THÁNG 09 NĂM 2015
THÔNG BÁO

DANH SÁCH SINH VIÊN K50Q & K50U HỌC TẠI TRƯỜNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ GDQP-AN

Danh sách SV K47,48,49 đủ điều kiện cấp chứng chỉ GDQP-AN năm 2015

DANH SÁCH SINH VIÊN K50A,B,D,E,F,H,I,K,N,P,S,T HỌC TẠI TRƯỜNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ GDQP-AN

                                                           THÔNG BÁO

Lịch đăng ký rút bớt tuần 3,4:
Từ 8h00 ngày 17/08/2015 đến 16h30 ngày 28/08/2015.

 
THÔNG BÁO
Thông báo tổ chức các lớp học phần GDTC cho sinh viên sức khỏe yếu 2015


Thông báo tổ chức các lớp HP GDTC cho SV SKY 2015

                                                           THÔNG BÁO

Lịch đăng ký bổ sung tuần 1,2:
Từ 8h00 ngày 03/08/2015 đến 16h30 ngày 14/08/2015.

Ghi chú:
- Sinh viên đã đạt từ điểm C trở lên không được đăng ký học cải thiện điểm học phần đó.

 
THÔNG BÁO
DANH SÁCH TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 47, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHÓA 16 VÀ KHÓA CŨ CHÍNH THỨC


Danh sách tốt nghiệp K47, CDD16 và khóa cũ

THÔNG BÁO
Danh sách học Quốc phòng an ninh K50 và khóa cũ tại Trường và Trung tâm GDQP Hà Nội 2


Danh sách học tại Trung tâm GDQP Hà nội 2
Danh sách học tại Trường

THÔNG BÁO
V/v nộp đơn xin đi thực tập và làm tốt nghiệp đợt 2 của K47, CĐ16 và khóa cũ


Chi tiết thông báo và mẫu đơn đi kèm

THÔNG BÁO LỊCH BẾ GIẢNG
ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 47 VÀ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHÓA 16


Lịch bế giảng K47 và CĐ16

THÔNG BÁO
Các sinh viên có tên trong danh sách sau phải hoàn thành học phí trong thời hạn từ 14/5/2015 đến 25/5/2015. Sau thời hạn này nhà trường sẽ ra quyết định xóa tên chính thức

Danh sách sinh viên K16D, K

                                                           THÔNG BÁO

Thông báo làm thẻ sinh viên đại học chính quy chương trình thứ 2 khóa 18 Sinh viên phải nộp 15.000 đ cho phòng Quản lý Đào tạo – phòng số 1, nhà U2 - để làm thẻ sinh viên đại học chính quy chương trình thứ 2. Đề nghị tất cả sinh viên khóa 18 thực hiện nghiêm túc. Thời gian: từ 06/5/2015 đến 22/5/2015

 
THÔNG BÁO
THỜI KHÓA BIỂU CHƯƠNG TRÌNH THỨ 2
HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015 - 2016

Chi tiết thời khóa biểu chương trình thứ 2 học kỳ I năm học 2015 - 2016

 
THÔNG BÁO
DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA CŨ DỰ KIẾN XÉT TỐT NGHIỆP
CÙNG K47 VÀ CĐ16 ĐỢT 1 THÁNG 5 - 2015

Danh sách sinh viên khóa cũ dự kiến xét tốt nghiệp cùng K47 và CĐ16

 
THÔNG BÁO
VỀ VIỆC GIẢNG DẠY HỌC PHẦN
GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH CHO K50

Chi tiết thông báo và các mẫu đơn kèm theo

 
THÔNG BÁO
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015 - 2016
ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH 1 VÀ 2

Chi tiết hướng dẫn đăng ký HKI năm học 2015 - 2016

 
THÔNG BÁO
DANH SÁCH TỐT NGHIỆP DỰ KIẾN K47 VÀ CĐ16

Danh sách dự kiến xét TN K47 và CĐ16

 
THÔNG BÁO
Lịch học Giáo dục quốc phòng K50 tại Đại học Thương Mại

Lịch học Giáo dục quốc phòng K50 tại Đại học Thương Mại

 
THÔNG BÁO
(Về lịch nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương và ngày 30/4; 1/5)
 
          Giỗ tổ Hùng Vương (10/03 Âm lịch vào thứ 3 ngày 28/4/2015), ngày 30/4 và 1/5 (thứ 5 và thứ 6): toàn trường nghỉ học từ thứ 2 (27/4/2015) đến hết chủ nhật (03/5/2015)
        Thứ 7 (18/4/2015) sinh viên đi học bù cho ngày 29/4/2015 (theo kế hoạch là ngày sinh hoạt lớp hành chính). Thứ 7 (09/5/2015) sinh viên đi học bù theo thời khóa biểu của thứ 2 (27/4/2015)

 
THÔNG BÁO

Từ 01/04/15 đến 31/10/2015, giờ lên lớp giảng dạy theo lịch thời gian “giờ mùa hè”, đề nghị sinh viên lên lớp theo đúng giờ qui định.
                Tiết    Giờ mùa hè(01/4-31/10)   Giờ mùa đông(1/11-31/3)
   1            6h45 - 7h35                      7h00 - 7h50
   2            7h40 - 8h30                      7h55 - 8h45
   3            8h40 - 9h30                      8h55 - 9h45
     4           9h40 - 10h30                     9h55 - 10h45
       5           10h35 - 11h25                   10h50 - 11h40

          Tiết          Giờ mùa hè(1/4-31/10)          Giờ mùa đông(1/11-31/3)
6                    13h00 - 13h50                      13h00 - 13h50
7                    13h55 - 14h45                      13h55 - 14h45
8                    14h55 - 15h45                      14h55 - 15h45
       9                   15h55 - 16h45                      15h55 - 16h45        
  10                  16h50 - 17h40                      16h50 - 17h50    


 
THÔNG BÁO
QUYẾT ĐỊNH Số: 140/QĐ -ĐHTM-QLĐT, ngày   20   tháng 03 năm 2015 Về việc cấp chứng chỉ GDTC cho sinh viên hệ chính quy khoá 47,CĐ 16 và khóa trước

Quyết định 140

 
THÔNG BÁO

DANH SÁCH DỰ KIẾN XÉT TỐT NGHIỆP BỔ SUNG K46 VÀ KHÓA CŨ ĐỢT THÁNG 12/2014

Danh sách dự kiến xét tốt nghiệp bổ sung K46 và khóa cũ đợt tháng 12/2014

 
QUYẾT ĐỊNH

Về việc xóa tên các sinh viên ở chương trình đào tạo thứ 2 K17, K18

Danh sách xóa tên sinh viên K17, K18

Lưu ý: Sinh viên có thắc mắc gì xin gửi ý kiến phản hồi về phòng Quản lý đào tạo, phòng số 1, nhà U2

 
                                                           THÔNG BÁO

1-LỊCH THU HỌC PHÍ KỲ 2 NH 2014-2015 TỪ NGÀY 09 ĐẾN 31/3/2015 (RIÊNG THU HỌC PHÍ 02 LỚP CHẤT LƯỢNG CAO THU TẠI PHÒNG KHTC) KHOA H VÀ D NHẮC SINH VIÊN ĐẾN PHÒNG SỐ 1 NHÀ U1 ĐỂ NỘP HỌC PHÍ ĐÀO TẠO THEO CHẤT LƯỢNG CAO.

2-THU HỌC PHÍ NỢ CŨ (KỲ 1 NH 14-15) TẠI PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH (SINH VIÊN NỘP TIỀN PHẢI RÕ LÝ DO NỘP MUỘN HỌC PHÍ TỪ CÁC KHOA)
                                                                                                           PHÒNG KHTC

 
QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho dừng học các sinh viên ở chương trình đào tạo thứ 2

Văn bản quyết định
Danh sách xóa tên sinh viên chương trình 2 khóa 14, 15 

 
THÔNG BÁO

Lịch thi chính thức học kỳ II năm học 2014 - 2015

Chi tiết lịch thi chính thức học kỳ II năm học 2014 - 2015

Chú ý:
Sinh viên hoãn thi kỳ trước hoặc bị trùng lịch thi, muốn đăng ký thi hoặc đổi lịch thi bị trùng phải làm đơn theo mẫu nộp tại phòng QLĐT (Phòng 12-U1) thời gian nộp đơn từ ngày 16/03/2015 đến 16h30 ngày 15/04/2015. Quá thời hạn nêu trên nhà trường sẽ không giải quyết
Mẫu đơn xin đăng ký thi học phần

 
THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi lần 2 học kỳ II năm học 2014 - 2015 dành cho sinh viên cao đẳng

Hướng dẫn đăng ký thi lần 2 học kỳ II năm học 2014 - 2015
Lịch thi lần 2 học kỳ II năm học 2014 - 2015 

 
THÔNG BÁO

Danh sách sinh viên được cấp và không được cấp chứng chỉ GDQP K47 và CĐ 16 Sinh viên kiểm tra lại các thông tin của mình. Nếu có sai sót phản ánh cho Phòng Quản lý Đào tạo (phòng số 1 nhà U2) theo mẫu trên trang dangky.vcu.edu.vn. Thời gian phản ánh đến hết ngày 06/03/2015.

Danh sách sinh viên không có chứng chỉ GDQP K47, CD16
Danh sách sinh viên có chứng chỉ GDQP K47, CD16 
 

 
THÔNG BÁO

Danh sách sinh viên xét cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất Khóa 47, Cao đẳng 16 và Khóa trước xét cùng. Sinh viên xem nếu có sai sót về Họ và Tên, Ngày sinh, điểm các học phần Giáo dục thể chất, Hạng cấp chứng chỉ GDTC phản ánh cho phòng Quản lý đào tạo Phòng 1 Nhà U2 trước 16h00 ngày 20/03/2015.

Danh sách xét cấp GDTC K47, CD16 và khóa cũ 
 

 
THÔNG BÁO

KẾT QUẢ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG K49 VÀ KHÓA CŨ.

Danh sách 01
Danh sách 02 

 
THÔNG BÁO

Lịch đăng ký học phần “Kỹ năng tiếng Anh 1.6” đối với K47, CĐ16 và các khóa cũ
Thời gian từ 8h00 ngày 05/02/2015 đến 16h30 ngày 05/02/2015

 
THÔNG BÁO

Về việc mở lớp “Kỹ năng tiếng Anh 1.6”
Căn cứ vào nhu cầu học lại, học cải thiện điểm học phần “Kỹ năng tiếng Anh 1.6” của sinh viên, Nhà trường mở 1 lớp học phần trên cho sinh viên K47 trở về trước, xem chi tiết thông báo dưới đây:
Chi tiết thông báo. 

 
                                                           THÔNG BÁO

Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, sinh viên được nghỉ học từ thứ 4 ngày 11/02/2015
(23 tháng chạp năm Giáp Ngọ) đến hết thứ 6 ngày 27/02/2015 (09 tháng Giêng năm Ất Mùi).
Thứ bảy và chủ nhật (07, 08/02/2015), đề nghị tất cả các sinh viên đi học bù lần lượt theo thời khóa biểu của hai ngày thứ 5 và thứ sáu (26, 27/02/2015).
Chú ý: Sinh viên khóa 47N sẽ bắt đầu học các học phần chuyên môn vào ngày 07, 08/02/2015 theo thời khóa biểu của 2 ngày 26,27/02/2015

 
                                                           THÔNG BÁO

Thời gian đăng ký rút bớt tuần 3,4: Từ ngày 26/01/2015 đến hết ngày 06/02/2015.


 
THÔNG BÁO

Dưới đây là kết quả học tập giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng K47, CĐ 16 sau khi đã điều chỉnh những đề nghị sửa chữa của sinh viên. Đề nghị sinh viên kiểm tra lại các thông tin của mình. Nếu còn sai sót phản ánh cho Phòng Quản lý Đào tạo (phòng số 1 nhà U2)

Kết quả GDTC&GDQP K47, CD16 

 
THÔNG BÁO

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐƯỢC XÉT TỐT NGHIỆP
VÌ KHÔNG ĐÓNG HỌC PHÍ, KHÔNG CÓ ĐƠN XIN XÉT TỐT NGHIỆP
ĐẠI HỌC CHÍNH QUY K46 TRỞ VỀ TRƯỚC.

Danh sách chi tiết
Mẫu đơn xin xét tốt nghiệp 

 
THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi lần 2 học kỳ I và thi lần 1, 2 học kỳ II năm học 2014 - 2015 dành cho sinh viên cao đẳng

Hướng dẫn đăng ký thi lần 2 học kỳ I năm học 2014 - 2015
Hướng dẫn đăng ký thi lần 2 học kỳ II năm học 2014 - 2015
Lịch thi lần 2 học kỳ I năm học 2014 - 2015 

 
THÔNG BÁO

Về việc tổ chức các lớp học phần giáo dục thể chất cho sinh viên các khoá thuộc nhóm sức khoẻ đặc biệt

Chi tiết thông báo 

 
THÔNG BÁO

V/v cho sinh viên K47, CĐ16 và khóa cũ đi thực tập tốt nghiệp được học lại 3 tín chỉ

Chi tiết thông báo và mẫu đơn kèm theo 

 
                                                           THÔNG BÁO

Thời gian đăng ký bổ sung tuần 1,2:
Từ 8h00phút ngày 12/01/2015 đến 16h30phút ngày 23/01/2015.

Ghi chú:
- Sinh viên đã đạt từ điểm C trở lên không được đăng ký học cải thiện điểm học phần đó. Hệ thống sẽ tự động xóa những đăng ký này.
- Sinh viên xem kỹ thời khóa biểu học kỳ II năm học 2014 - 2015 và chương trình học của mình để lựa chọn lớp cho đúng.
- Sau khi đăng ký thành công, sinh viên xem lại lịch học học kỳ II của mình xem có hiển thị đầy đủ các lớp học phần đã đăng ký chưa và theo học cho đầy đủ.

 
THÔNG BÁO

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014 - 2015
Chi tiết thời khóa biểu

 
THÔNG BÁO

THỜI KHOÁ BIỂU CHƯƠNG TRÌNH THỨ 2 K17, 18 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014 - 2015 VÀ CÁC LỚP HỌC PHẦN KHÔNG MỞ

Chi tiết thời khóa biểu chương trình 2

 
THÔNG BÁO

V/v kiểm tra kết quả học tập giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng khóa 47&CĐ16

Chi tiết thông báo
Kết quả giáo dục thể chất K47 và CĐ16

 
THÔNG BÁO

Chương trình so sánh

Chương trình so sánh

 
THÔNG BÁO

Kế hoạch toàn khóa 48,49,50

Kế hoạch toàn khóa 48,49,50

 

THÔNG BÁO
     Lịch đăng ký học tập học kỳ II năm học 2014 - 2015 

TT

KHÓA

THỜI GIAN ĐĂNG KÝ

1

K50

Từ 07h30 ngày 02/12/14 đến 16h30 ngày 04/12/14

2

K49

Từ 07h30 ngày 04/12/14 đến 16h30 ngày 06/12/14

3

K48

Từ 07h30 ngày 06/12/14 đến 16h30 ngày 08/12/14

4

K47& khóa cũ CĐ16& khóa cũ

Từ 07h30 ngày 08/12/14 đến 16h30 ngày 10/12/14

5

Chương trình 2 K17

Từ 07h30 ngày 11/12/14 đến 16h30 ngày 13/12/14


Lịch đăng ký học tập HKII năm học 2014 - 2015

 
THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CHƯƠNG TRÌNH THỨ 2

Chi tiết thông báo về việc đăng ký học đại học chính quy chương trình thứ 2

 
                                                         THÔNG BÁO

                    V/v cho sinh viên đi thực tập và làm tốt nghiệp được học lại

Để tạo điều kiện cho sinh viên K46 & CĐ15 và khóa cũ đi thực tập và làm tốt nghiệp đợt 2 đủ điều kiện được xét tốt nghiệp, nhà trường cho phép các sinh viên này được đăng ký học các học phần còn nợ trong học kỳ 1 năm học 2014-2015:

- Số tín chỉ được học lại: tối đa 6 tín chỉ

- Thời gian đăng ký: Sinh viên đăng ký trên trang: 

http://dangky.vcu.edu.vn từ ngày 20/8/2014-22/8/2014.

 

Chi tiết thông báo và mẫu đơn đăng ký học lại các học phần không tổ chức trong học kỳ I 2014 - 2015

 
                                                           THÔNG BÁO

Thời gian đăng ký bổ sung tuần 1,2:
Từ ngày 11/08/2014 đến hết ngày 22/08/2014.

Ghi chú:
- Sinh viên đã đạt từ điểm C trở lên không được đăng ký học cải thiện điểm học phần đó.

 
THÔNG BÁO

Thời khóa biểu chương trình 2 K16,17 và các học phần không mở

Chi tiết thời khóa biểu chương trình 2 K16,17 và các học phần không mở

 
THÔNG BÁO

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THI LẠI, THI CẢI THIỆN ĐIỂM CĐ15,16 HỌC KÌ 2  NĂM HỌC 2013-2014 

Chi tiết hướng dẫn đăng ký thi lại, cải thiện điểm CĐ15, 16 học kỳ II năm học 2013 - 2014

 
THÔNG BÁO
Danh sách tốt nghiệp chính thức K46, CĐ15 và khóa cũ 

Danh sách tốt nghiệp chính thức K46, CĐ15 và khóa cũ

 
THÔNG BÁO
Danh sách thiếu học phí và đơn xét tốt nghiệp của khóa cũ. 

Danh sách thiếu học phí và đơn xét tốt nghiệp của khóa cũ.

 
THÔNG BÁO
Mẫu đơn xin học lại dành cho K46, CĐ15 và các khóa trước

Mẫu đơn xin học lại

 
THÔNG BÁO
Do một số điều kiện thực tế của nhà trường không cho phép tổ chức học kì hè 2014. Vậy đề nghị sinh viên còn nợ học phần chủ động đăng ký học vào các lớp học phần mở trong
học kì 1 năm học 2014-2015 
THÔNG BÁO
Thay đổi lịch thi lớp học phần
Quản trị tác nghiệp thương mại quốc tế - 03TC - 1407ITOM0511
Từ ngày thi cũ 14/06/2014 sang ngày thi mới 18/06/2014 ca 01 hội trường G404


Lịch thi học kỳ II 2013 - 2014

 
THÔNG BÁO
CHƯƠNG TRÌNH HỌC SO SÁNH DÙNG CHO
ĐẠI HỌC CHÍNH QUI CHƯƠNG TRÌNH THỨ 2. 


Chương trình học so sánh

 
THÔNG BÁO
Kế hoạch toàn khóa K47, K48, K49, K50

Kế hoạch toàn khóa K47, K48, K49, K50

 
THÔNG BÁO

Sinh viên đăng ký học bổ sung không được phép đăng ký các học phần đã đạt điểm C trở lên. Hệ thống sẽ tự động xóa các đăng ký này.

 
THÔNG BÁO
Chương trình toàn khóa K46 và CĐ15.

Chương trình toàn khóa K46 và CĐ15

 
THÔNG BÁO
Chương trình K45 và CĐ14
Chương trình K45 và CĐ14

 
www.vcu.edu.vn  

Trang chủ | Liên hệ